82190 - Η τυφλή φιλοξενία

Ν. Λυγερός

Η φιλοξενία είναι ιερή.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και τυφλή.
Στην Αυστραλία η ουδετερότητα
είχε ενισχύσει την ψευδαίσθηση
ότι υπήρχε ισομορφισμός με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
όμως λόγω της απουσίας του νοητικού σχήματος
melting pot
δεν υπάρχει παγκοσμιότητα.
Η μη ενσωμάτωση στην Αυστραλία
είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή
με τον κινέζικο πληθυσμό
αφού λόγω νομοθεσίας της Κίνας
δεν επιτρέπεται η διπλή υπηκοότητα.
Έτσι ένας κινέζος που ζητάει αυστραλιανή υπηκοότητα
χάνει αμέσως την κινέζικη.
Έτσι παρόλο που υπάρχει ροή μεταναστών
αυτοί παραμένουν ξένοι.
Και σε περίπτωση σύρραξης
ή ακόμα και κρίσης
δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία
για να εκτιμηθεί ποια θα είναι
η τοποθέτησή τους
είτε οικειοθελώς είτε υποχρεωτικά.
‘Ετσι τελείωσε κι η αθωότητα.