82195 - Ο αυτόχθων λαός

Ν. Λυγερός

Η Κίνα είχε δημιουργηθεί πάνω σε θεσμικές γενοκτονίες
και δεν είχε κανένα πρόβλημα να καταπατήσει έναν λαό.
Ενώ η Αυστραλία είχε ήδη αρχίσει
τη διαδικασία της αναγνώρισης.
Κι ο αυτόχθων λαός είχε ήδη παλέψει
στους παγκόσμιους πολέμους
για να ζήσει η ελευθερία κι η δημοκρατία.
Ενώ στην Κίνα αυτές οι έννοιες
ήταν παραδοσιακά επικίνδυνες
όταν υπήρχαν.
Έτσι όταν πήρε την εξουσία
το Κομμουνιστικό Κόμμα
η βαρβαρότητα εδραιώθηκε
ακόμα πιο βαθιά
για να ξεπεράσει τα όρια του υπόβαθρου.
Ο αυτόχθων λαός έκανε τη διαφορά.
Διότι ο ίδιος ήταν αθώος
κι είχε αναγκαστεί
να περάσει στο στάδιο των Δίκαιων
για να ζήσει
κι όχι μόνο να επιζήσει
εντός της Ανθρωπότητας
χωρίς να φοβάται
τη βαρβαρότητα.