82199 - Το μουσείο του αγώνα

Ν. Λυγερός

Όταν βλέπουμε το μουσείο του αγώνα
καταλαβαίνουμε τι έγινε τότε
ενώ ένα κάστρο του αγώνα
λέει από πριν τι πρόκειται να γίνει.
Τα αντικείμενα που είναι στις προθήκες
αποδεικνύουν τι έγινε.
Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
ότι είναι αυτά που πλάθουμε πριν.
Το στίγμα της ιστορίας εμφανίζεται
μετά τα γεγονότα
αλλά εκ φύσης είχαν μία ιστορικότητα.
Ποιος όμως την προσέχει
πριν τα γεγονότα;
Κι όμως υπήρχαν άνθρωποι
που παράγουν πολιτισμό
κι αυτοί ήξεραν πόσο πολύτιμος είναι
για τη συνέχεια της ιστορίας
όχι μόνο την ώρα των γεγονότων
αλλά ακόμα και μετά.
Είχε έρθει η περίοδος
που θα τα έβλεπαν
στη συνέχεια
αλλά ήταν σπάνιοι αυτοί που θα το ένιωθαν.
Ψυχικό κράμα.