82204 - Το άγνωστο μέλλον

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά αυτά που έγραφε
γινόντουσαν ιστορία.
Το είχε ζήσει κι άλλες φορές παλαιότερα
σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Στην Ελλάδα, στην Κύπρο
αλλά και στη Γαλλία και την Ιρλανδία
υπήρχαν αυτά τα ίχνη της Ιστορίας.
Μπορεί να ήταν πιο άμεσα
αλλά υπήρχαν
κι αυτό ήταν η ουσία του θέματος.
Άλλωστε αυτός ο ευρωπαϊκός πυρήνας
είχε επεκταθεί και στην Αμερική.
Όμως τώρα είχε έρθει η σειρά της Ωκεανίας.
Διότι υπήρχε κίνδυνος κι εκεί.
Δεν ήταν πια μόνο το θέμα της πανδημίας
που είχε έρθει κι αυτό από την Ασία
κι ειδικά την Κίνα.
Αλλά ένας άλλος ψυχρός πόλεμος
που ακολουθούσε τα ερείπια του προηγούμενου
με επιπτώσεις και πάνω
στο νησί ήπειρο.
Έτσι ήταν σημαντική η ύπαρξη και η συνύπαρξη
των Ευρωπαίων και των Αμερικανών
στην Αυστραλία για το άγνωστο μέλλον.