82205 - Οι πρώτες επαφές

Ν. Λυγερός

Οι πρώτες επαφές έγιναν μέσω των συνεντεύξεων.
Αυτές είχαν αρχικά ένα τοπικό ενδιαφέρον
που έγινε σιγά σιγά πολυτοπικό.
Χρειαζόταν όμως και το ολικό επίπεδο.
Αυτό εμφανίστηκε με τις διαλέξεις.
Διότι ο προφορικός λόγος ήταν πιο άμεσος
και κατά συνέπεια προκαλούσε πιο άμεση αλληλεπίδραση.
Εκεί εμφανίστηκαν οι πρώτες διατυπώσεις
κι οι πρώτες αναφορές
σε αυτό το άγνωστο μέλλον
που θα αφορούσε τους πάντες
σε αυτόν τον άλλο νέο κόσμο.
Έτσι έγινε κατανοητό
ότι έπρεπε να υπάρχει και ο γραπτός λόγος
για να είναι προσβάσιμος διαχρονικά.
Ήταν κι αυτός η απόδειξη των ιχνών της ιστορίας.
Οι πρώτες επαφές μετατράπηκαν γρήγορα
σε πρώτες σχέσεις
για να ζήσει η συνέχεια
εντός του Χρόνου.
Δεν υπήρχε όμως ακόμα
η βαθύτητα των δεσμών
που ξεπερνά τα όρια
για να γεμίσει τον κόσμο με ουσία.