82208 - Αλλαγή νοοτροπίας

Ν. Λυγερός

Η αλλαγή νοοτροπίας στην Αυστραλία ήταν απαραίτητη.
Υπήρχε βέβαια το υπόβαθρο των ANZACS
αλλά δεν επαρκούσε για να πείσει τους πάντες.
Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι είχαν εδραιώσει
την αξία των ANZACS.
Αλλά υπήρχαν πολλοί που λόγω ουδετερότητας και ειρήνης
θεωρούσαν ότι αυτό το πνεύμα δεν ήταν αναγκαίο.
Η αλήθεια ήταν διαφορετική.
Οι ANZACS ήταν πάντα ενσωματωμένοι στο πλαίσιο
της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Όλα αυτά φαίνονταν μακρινά
στους ουδέτερους που μιλούσαν πάντα για ειρήνη
χωρίς να αντιληφθούν ότι ήταν εργαλείο προπαγάνδας.
Αυτός ο πυρήνας του πνεύματος των ANZACS
έπρεπε να ενισχυθεί θεαματικά
για να μπορέσει ν’ αντισταθεί στις επιθέσεις της βαρβαρότητας.
Η αλλαγή νοοτροπίας δεν ήταν εύκολη για το νησί ήπειρο.
Η φαινομενική απομόνωση από το υπόλοιπο του κόσμου
ήταν απλώς μια ψευδαίσθηση.
Το στρατηγικό βλέμμα επαρκούσε
για να γίνει αντιληπτό
πόσο ευάλωτο ήταν το βόρειο μέρος της Αυστραλίας
και πόσο τα λιμάνια του νότιου μέρους
έπρεπε να θωρακιστούν.