82212 - Οι πρώτες ενδείξεις

Ν. Λυγερός

Δεν υπήρχε πια καμία δικαιολογία
ακόμα και για τους πιο ουδέτερους.
Οι πρώτες ενδείξεις είχαν αποδείξει
το εύρος του κινέζικου επεκτατισμού.
Η χρήση της βίας ήταν προβλέψιμη.
Το πρόβλημα ήταν πια, αν ήταν αναπόφευκτη
και τότε ποια έπρεπε να είναι τα μέτρα
που θα έπρεπε να πάρει η Αυστραλία
σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής.
Δεν υπήρχαν πια τα επίπεδα
της τακτικής, του επιχειρησιακού
και της στρατηγικής.
Η υψηλή στρατηγική ήταν αναγκαία.
Το θέμα ήταν πώς να παρουσιαστεί σε όλους
για να γίνει η αφύπνιση
χωρίς όμως να υπάρχει πανικός.
Όσο για τον υβριδικό πόλεμο είχε αρχίσει
κι έπρεπε η Αυστραλία
ν’ αντισταθεί σε όλα τα μέτωπα
και σε τα όλα τα επίπεδα.
Τα πυρηνικά υποβρύχια δεν επαρκούσαν από μόνα τους
κι η εμπλοκή μπορούσε να γίνει και πριν καν
φτάσουν στην Αυστραλία
λόγω χρονικού ορίου.