82214 - Ιστορικές συμμαχίες

Ν. Λυγερός

Η Χρονογέφυρα έδειχνε την αλήθεια
και για τις ιστορικές συμμαχίες.
Οι μεγάλες συμμαχίες ήταν δεσμοί
στο επίπεδο της Ιστορίας
κι όχι μόνο σχέσεις ή επαφές.
Επίσης δεν γίνονταν ποτέ με γειτονικές χώρες.
Διότι η άμεση επαφή προκαλούσε φθορές.
Η Αυστραλία λόγω γεωγραφίας
μπορούσε να έχει μόνο μεγάλες συμμαχίες.
Κι αυτό είχε ενεργοποιήσει τα τελευταία χρόνια.
Ο λόγος ήταν απλός αλλά όχι κυρίαρχος.
Ενώ τώρα είχε γίνει κυρίαρχος
γιατί φαινόταν πια επίσημα
η επιθετικότητα της Κίνας
μέσω των αποφάσεων του ΚΚΚ.
Ο λαός της Αυστραλίας ζούσε μια αποκάλυψη
γιατί δεν είχε φανταστεί ποτέ
την ανακάλυψη.
Όλοι ήξεραν για τον Winston Churchill
αλλά δεν έβλεπαν τις επιπτώσεις
της υψηλής στρατηγικής
που είχε επινοήσει για την Ευρώπη και την Αμερική
στο επίπεδο της Ωκεανίας
και ειδικά της Αυστραλίας.