82217 - Οι δημοκρατικές αντοχές

Ν. Λυγερός

Τα αυταρχικά καθεστώτα έκαναν συστηματικά το ίδιο
λάθος και δεν υπολόγιζαν τις δημοκρατικές αντοχές.
Πάντα υποβάθμιζαν τις δημοκρατίες.
Και τις θεωρούσαν ως κατώτερα συστήματα εξουσίας
επειδή έδιναν ελευθερία στους ανθρώπους,
πράγμα το οποίο αποτελούσε αδυναμία γι’ αυτά.
Έτσι πάντα έπαιρναν την πρωτοβουλία της επίθεσης.
Αναζητούσαν συστηματικά το sente
για να επιβάλλουν το gote.
Και πάντα ο στόχος τους ήταν
η δημιουργία ενός moyo.
Έτσι τα joseki ήταν πάντα επιθετικά.
Διότι ήθελαν με την επίθεσή τους
να αφανίσουν κάθε άμυνα.
Ενώ οι δημοκρατίες ήταν της άμυνας
για να μπορούν στη συνέχεια να περάσουν στην αντεπίθεση.
Ήξεραν ότι η αντεπίθεση
ήταν η καλύτερη των επιθέσεων
αλλά έπρεπε να έχουν αντοχές στο ενδιάμεσο
και να μην έχουν καταρρεύσει
με την πρώτη βάρβαρη επίθεση.
Το ουκρανικό ήταν το πιο πρόσφατο
από τα παραδείγματα
των δημοκρατικών αντοχών.