82240 - Η απουσία των ηρώων

Ν. Λυγερός

Η απουσία των ηρώων είναι ο στόχος όλων των συμβιβασμένων.
Αυτό είναι εμφανές και στην Αυστραλία.
Ακολουθεί ένα μοτίβο που βλέπουμε τόσο
στον Καναδά όσο και στη Νέα Ζηλανδία.
Αλλά τώρα υπάρχει μία αλλαγή φάσης.
Διότι η ίδια κοινωνία δεν θέλει μάρτυρες.
Σίγουρα υπάρχουν κάτοικοι που εγκαταλείπουν
την Αυστραλία για να πάνε είτε Αμερική είτε Ευρώπη.
Αλλά αυτό δεν είναι ένα γενικό φαινόμενο.
Διότι στην Αυστραλία υπάρχει και το πνεύμα
των ANZACS. Όση προπαγάνδα και να υπάρχει
μέσω των κινέζικων φορέων ειδικά στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, αυτό το πνεύμα δεν αλλάζει
γιατί είναι ανθεκτικό.
Ξέρει όμως ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της
παραπληροφόρησης κι ότι θα πρέπει να βρεθεί
αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης.
Διότι χωρίς έλεγχο θα μπορούσε εύκολα
να επηρεάσει ακόμα και τον κρατικό φορέα.
Κι αυτό δεν θα επαρκούσε για να καθυστερήσει
την αντίσταση του Έθνους.
Ακόμα κι αν υπάρχουν ήρωες.