82242 - Η καστρική σκέψη

Ν. Λυγερός

Η καστρική σκέψη συνδυαζόταν με το ναυτικό πνεύμα.
Έτσι η έννοια του κάστρου της θάλασσας
είχε μετατραπεί σε αυτή του κάστρου του ωκεανού
για την Αυστραλία.
Το νησί ήπειρος είχε μεταμορφωθεί
σε κάστρο ωκεανού!
Και μέσα του είχε Ευρωπαίους
που ήξεραν από πολιορκητική
αλλά και Αμερικανούς
που γνώριζαν τη δύναμη του ναυτικού.
Σε αυτήν την αντιπαράθεση
η θέση της Αυστραλίας ήταν θεμελιακή
κι αυτό γινόταν όλο και πιο κατανοητό
με την πάροδο του Χρόνου.
Αυτό έβλεπε και στους αγωνιστές
κι όσο σπάνιοι κι αν ήταν,
ήταν αρκετοί για να παρασύρουν
όλους τους άλλους.
Με αυτή την έννοια αποτελούσαν ιδιομορφίες
που χαρακτήριζαν την πολλαπλότητα
και επηρέαζαν τη δυναμική.
Ήταν εμπνευστής για όλο τον λαό
κι αυτό είχε σημασία
για τη συνέχεια του αγώνα κατά της βαρβαρότητας.
Αυτή ήταν η καστρική σκέψη.