82267 - Η αναγκαία νίκη

Ν. Λυγερός

Η αναγκαία νίκη ήταν πρόκληση
για τον αμερικάνικο αετό
και το μπλε έγινε ουσιαστικό
λόγω απαίτησης.
Αυτό ήθελε το ψυχικό κράμα
κι αυτό έγινε.
Έτσι φάνηκαν και τα θεμέλια του αγώνα
αφού ήταν ένας πόλεμος μεταξύ
Ανθρωπότητας και βαρβαρότητας.
Η Αυστραλία ήταν πάντα φιλόξενη
ενώ η Κίνα ήθελε μόνο κατακτήσεις.
Τα δύο δάκτυλα που ήταν στην αρχή
τόσο δισταχτικά
ήταν πια όρθια για να φανεί
το γράμμα της νίκης.
Δεν ήταν μόνο μία εθνική υπόθεση
αλλά παγκόσμια
διότι ήταν θέμα ελευθερίας
και τίποτα λιγότερο.
Έτσι κάθε λεπτομέρεια πια
θα είχε σημασία.
Το ψυχικό κράμα είχε ενεργοποιηθεί
δεν ήταν πια θέμα
μόνο γεωπολιτικό.