82271 - Η ουσία του αγώνα

Ν. Λυγερός

Ακόμα και τα βράδια ήξεραν οι ελεύθερες
ψυχές ότι συνεχιζόταν ο αγώνας αφού έβλεπαν
την ουσία του μόλις ξυπνούσαν το πρωί.
Έτσι έβλεπαν τη συνέχεια που παρέμενε
εντελώς αόρατη για τους άλλους.
Δεν ανησυχούσαν γιατί καταλάβαιναν
ότι ασχολιόταν από την αρχή
για την επίλυση του θέματος.
Αν έπρεπε να υπάρξει η σύρραξη
οι δημοκρατίες θα ήταν έτοιμες.
Αν μπορούσε να αποφευχθεί θα γινόταν
χάρη στην επιλογή μιας έξυπνης στρατηγικής
που θα έπρεπε να είναι ανθεκτική.
Έτσι κάθε ημέρα που περνούσε
μάθαιναν όλο και περισσότερα δεδομένα
για να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν
τις βαρβαρότητες
που θα ήθελαν να κάνουν πράξη
την ύπουλη θέλησή τους.
Είχαν μάθει αναλυτικά και για τη Συνθήκη του 1895
που ήταν τόσο σημαντική και για την Κορέα
και για την Ταϊβάν.
Η ουσία του αγώνα ήταν πια χειροπιαστή
για τις ελεύθερες ψυχές.