82279 - Νέα δεδομένα

Ν. Λυγερός

Όλο το σκεπτικό της Αυστραλίας
τουλάχιστον το πρόσφατο
είχε αλλάξει πια.
Και τώρα ήταν έτοιμη
να ζήσει την αλλαγή φάσης
πριν την αλλαγή κύκλου.
Η απόφαση είχε παρθεί
κι είχε τον χρόνο να προετοιμαστεί
για τον πόλεμο.
Τα νέα δεδομένα είχαν ενσωματωθεί
κι η αναθεμελίωση της Αυστραλίας
είχε αρχίσει.
Δεν υπήρχε πια πλαίσιο
ούτε για αθωότητα
ούτε για ουδετερότητα
αφού θα σήμαινε
συνεργασία με τη βαρβαρότητα.
Η Αυστραλία είχε ξυπνήσει.
Τώρα ήταν δικό της θέμα
για το πώς θα συνέχιζε
τον αγώνα του παρελθόντος
μετά το τέλος της παρένθεσης.
Όλα ήταν στο χέρι της
για να σκεφτεί το μέλλον.