82292 - Νοητικός ισομορφισμός

Ν. Λυγερός

Για να υπάρχει νοητικός ισομορφισμός
πρέπει να ζει η πιστή μεταφορά δομής
αλλιώς πρόκειται για μία απλή αναλογία
που μπορεί βέβαια να αξιοποιηθεί
ως παραβολή Διδασκαλίας
αλλά πάντα θα υπάρχει μία διαφορά
που θα κάνει τη διαφορά
και γι’ αυτό πρέπει να εξετάζεις
τις προϋποθέσεις του ισομορφισμού.