82294 - Με το έργο της ημέρας

Ν. Λυγερός

Με το έργο της ημέρας
παράγεις
το μέλλον
που δεν υπάρχει
πριν από σένα
και δημιουργείς
μία διακλάδωση
που άλλοι δεν μπορούσαν
να φανταστούν
γιατί η πραγματικότητα
ήταν εξωφανταστική.