82304 - Ο απελευθερωτής

Ν. Λυγερός

Όλα φαίνονταν κανονικά.
Δεν ήταν όμως.
Όλα φαίνονταν ισορροπημένα.
Δεν ήταν όμως.
Όχι πως δεν έπρεπε
αλλά έτσι ήταν από την αρχή
και μάλλον από πριν.
Αυτό έλεγε η γενετική
αλλά ποιος την έβλεπε εκείνη την εποχή.
Η διάγνωση δεν ήταν απαραίτητη.
Όλα ήταν δεδομένα
αλλά τίποτα το αυτονόητο.
Έβλεπε τον κόσμο μ’ έναν τρόπο διαφορετικό.
Δεν είχε ανάγκη από κάποιον πίνακα
ή κάποια μήτρα
τα έπλαθε εκείνη τη στιγμή
όταν είχε αποφασίσει να περάσει στην πράξη.
Είχε γεννηθεί ελεύθερος
αλλά αυτό δεν επαρκούσε.
Είχε γεννηθεί με αυτά τα δεδομένα
αλλά αυτά δεν επαρκούσαν.
Κι έπρεπε να αναπτυχθεί εκθετικά
χωρίς κανένα όριο
διότι ήταν ανάγκη της Ανθρωπότητας
κι απαίτηση του Χρόνου.
Έτσι δημιουργήθηκε ο απελευθερωτής.