82318 - Υψηλή νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Αυτό που ήταν φυσικό
χωρίς να είναι φυσιολογικό
δεν ήταν πια μόνο υπαρκτό
αφού υπήρχαν κι αποδείξεις.
Η επαφή ήταν μόνο μία αρχή.
Λόγω Serendipity.
Κι η συνέχεια ήταν εκθετική
διότι δεν υπήρχε όριο.
Το θέμα ήταν μόνο γλωσσικό
αλλά κι αυτό το εμπόδιο ξεπεράστηκε
χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα
αφού υπήρχε ανάγκη
σε διεθνές επίπεδο
διότι το τοπικό δεν είχε νόημα.
Δεν ήταν θέμα διάγνωσης αλλά έρευνας
και γι’ αυτό δημιουργήθηκαν
τα καινούργια τεστ
ακόμα πιο βαθιά
κι η υπερβολική ιεραρχία
αφού ένας τομέας δεν έφτανε.
Η ουσία ήταν πάντα
η υπερστήριξη της Ανθρωπότητας
και τίποτα λιγότερο
για την υψηλή νοημοσύνη.