82321 - Η ζαριά δεν αλλάζει το ζάρι

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν ζαριά.
Ήταν ζάρι που είχε δημιουργηθεί.
Και η ζαριά δεν άλλαζε το ζάρι.
Αυτό παρέμενε αναλλοίωτος κύβος
που είχε το δεδομένο του 7
που δεν ήταν αυτονόητο.
Ήταν το γεγονός
κι όχι μόνο η κυματοσυνάρτηση.
Αλλά αυτό που δεν έβλεπαν
αυτοί που ήθελαν να ρίξουν
μια καλή ζαριά
ήταν ότι πάλι έπιαναν το ζάρι.
Αλλά τί θα ήταν η ζαριά
χωρίς ζάρι;
Αυτό έβλεπαν οι δικοί του.
Μετά από βαθιές εξηγήσεις.
Διότι το άγνωστο ποσοστό
μειωνόταν εκθετικά
λόγω της παραγωγής του έργου
που δημιουργούσε το ον
και γι’ αυτό η προσφορά ήταν τεράστια.
Ήταν βέβαια θέμα
βαθιάς αγάπης
και βαριάς ομορφιάς.