82339 - Όλα ήταν εφικτά

Ν. Λυγερός

Επειδή δεν υπήρχε όριο
όλα ήταν εφικτά γι’ αυτόν
και για τους δικούς του
αν είχαν πίστη.
Αυτό έβλεπαν οι ψυχές
αυτό αναζητούσαν οι άνθρωποι.
Το στήσιμο της σκακιέρας
ήταν πάντα αρχικό
και το goban πάντα άδειο.
Υπήρχαν τουλάχιστον δύο τρόποι
για να δράσει.
Να μετακινήσει πιόνι ή κομμάτι,
να τοποθετήσει πέτρα.
Και στη συνέχεια μπορούσε να πάρει
αλλά έπρεπε πρώτα να δώσει κάτι
ακόμα και μια κίνηση.
Αυτή ήταν η πρωτοβουλία.
Έπρεπε ν’ ακούσει κάτι
ακόμα και μια αίτηση.
Αυτή ήταν η αποστολή.
Αλλά όλα ήταν εφικτά.
Κι αυτό ήταν θέμα στρατηγικής
ακόμα και για υψηλή νοημοσύνη
γιατί όλα ήταν περίπλοκα
και τα απλά, πολύπλοκα.