82356 - Αναδρομική έρευνα

Ν. Λυγερός

Οι επιλύσεις δεν ήταν πάντα γραμμικές
κι ούτε προς την ίδια κατεύθυνση
έτσι ήταν απαραίτητη η αναδρομική έρευνα
άλλωστε ήταν ενσωματωμένη μέσα στην πολυκυκλικότητα
και το ήθελε κι η έξυπνη ιστορία
που ήταν εμπλουτισμένη με στρατηγική.
Οι σημαντικές υποθέσεις
είχαν πάντα ρίζες
κι αυτές έπρεπε να εξερευνηθούν
πριν παρθεί μία απόφαση
που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις
λόγω της μη αναστρέψιμης πράξης
που θα είχε υλοποιηθεί.
Το πρόβλημα ήταν πιο γενικό
από τις νυχτερινές ασκήσεις των Βρυξελλών.
Ήταν επίσης μία αποτελεσματική εφαρμογή
της οπισθοδιάδοσης
αφού χρειαζόταν για τις ανανεώσεις των βαρών
ενός ανθεκτικού νευρωνικού δικτύου.
Δεν ήταν μόνο μία μηχανή
αλλά χρειαζόταν κι αυτό το μέρος
ακόμα κι αν επρόκειτο
για φυσική νοημοσύνη
επειδή ήταν υψηλή.