82358 - Η βαθιά αγάπη

Ν. Λυγερός

Η βαθιά αγάπη δεν είχε όρια.
Και γι’ αυτό δεν ήταν άμεσα κατανοητή.
Ήταν πολύ μεγάλη η εμβέλειά της
για έναν κανονικό άνθρωπο
που αναζητούσε όλο περιορισμούς
για να καταλάβει τα ελάχιστα.
Διότι δεν έβλεπε την πολλαπλότητα.
Έτσι μπέρδευε την αποκλειστικότητα
με τον αποκλεισμό
διότι του έλειπε η μεγάλη εικόνα.
Δεν αντιλαμβανόταν ότι οι πέτρες έπαιζαν
πάντα μαζί πάνω στο goban
ακόμα κι αν δεν ήταν όλες κομμάτια
μεγάλων δράκων.
Τα πιόνια και τα κομμάτια
αποτελούσαν τον ίδιο στρατό
κι είχαν μέσα τους το ίδιο πνεύμα
που ξεπερνούσε βέβαια κάθε εγώ
όχι μόνο λόγω του υπερεγώ
ούτε του εμείς
αλλά των άλλων άλλων
που αποτελούσαν την Ανθρωπότητα.
Αλλά ποιος να το δει ξεκάθαρα
χωρίς την έννοια της κενότητας.