82360 - Κοσμήματα σκέψης

Ν. Λυγερός

Η δημιουργία ενός κοσμήματος
τον είχε φέρει σε επαφή μ’ έναν τεχνίτη
ασύγκριτης ποιότητας
διότι δεν ήξερε μόνο την εργασία του
αλλά πρόσεχε και το έργο
έτσι κάθε λεπτομέρεια
και κάθε συμβολισμός
τον άγγιζε
και υλοποιούσε τα πάντα
με τον πολύτιμο χρυσό
για να υπάρχει η διάρκεια.
Έτσι είχε δημιουργηθεί μία σχέση
που ήταν πολύτιμη
σαν τα κοσμήματα που έπλαθε
για να ζήσει η ιδέα.
Δεν ήταν μόνο χέρια
αλλά και πνεύμα ενισχυμένο
από τις ψυχές
για να γίνουν οι απαραίτητες υπερβάσεις
και να υπάρξει το ίχνος
μέσα στην ιστορία της Ανθρωπότητας
χάρη στο μέταλλο
που δεν ξεχνούσε
τα σχήματα της πίστης και της αρμονίας.