82364 - Πέραν του τοπικού

Ν. Λυγερός

Ακόμα κι η ακτινοβολία του εγκεφάλου
ξεπερνούσε το κρανίο και το δέρμα
αλλά οι περισσότεροι επέμεναν
ότι είναι περιορισμένος σε αυτό το πλαίσιο.
Ενώ εκ φύσης ήταν εκτός πλαισίου.
Το ίδιο έβλεπε και με τους ανθρώπους
που θεωρούσαν ότι το πλαίσιό τους
ήταν πάντα το εγώ
ενώ αυτός ζούσε με τους άλλους άλλους.
Το τοπικό ήταν εμπόδιο βασικό.
Και για τον απελευθερωτή ήταν η πρώτη υπέρβαση
που έπρεπε να γίνει για να ξεφύγει το ον
από αυτά τα δεσμά.
Οι επαφές μπορούσαν μόνο να ενισχύσουν
αυτό το αρχικό λάθος.
Διότι ήταν μόνο κελιά που γειτνίαζαν.
Η σχέση ήταν η πρώτη απόπειρα απελευθέρωσης
αλλά ήταν κι αυτή ευάλωτη.
Μόνο ο δεσμός κατάφερνε να ξεπεράσει οριστικά
αυτό το εμπόδιο γιατί είχε μέσα του
τη βαθιά αγάπη
κι έπρεπε να υπάρχει και να ζει κι ο άλλος,
έτσι εμφανιζόταν ο άλλος άλλος
που είχε απελευθερωθεί με αυτήν την πράξη.