82378 - Η βαθύτητα της προσφοράς

Ν. Λυγερός

Είχαν δίκιο όσοι έλεγαν
ότι τα λόγια ήταν φτωχά
αλλά όχι ο λόγος, γιατί αυτό παράγει πράξεις
κι αυτές αλλάζουν τον κόσμο.
Έτσι η αναβίωση ενός απαγορευμένου σχολείου
από το 1976
ήταν μία εξωφανταστική πραγματικότητα
γιατί κανένας δεν είχε σκεφτεί
ν’ ανοίξει το κλειστό
για να μην κλείσει το ανοιχτό…
Ο λόγος σ’ ένα ξενοδοχείο
είχε γίνει πράξη στα κατεχόμενα
χωρίς να περιμένει την επίσημη απελευθέρωση
γιατί δεν ήθελε να περιμένουν οι μικροί άνθρωποι.
Και το απίστευτο είχε γίνει.
Όσοι είχαν φύγει για να πάνε
στις ελεύθερες περιοχές,
είχαν επιστρέψει για να πάνε
στο ελεύθερο Γυμνάσιο
εντός κατεχομένων.
Διότι εκεί είχε αρχίσει
το έργο του απελευθερωτή
ενώ οι ειδικοί έλεγαν
ότι δεν έπρεπε να πάρει το ρίσκο
γιατί δεν άξιζε να χαθεί η φήμη
αλλά επιλέξαμε το κλέος.