82379 - Η αξία της συνέχειας

Ν. Λυγερός

Δεν είχε σημασία η πράξη από μόνη της
κι αυτό ήταν θεμελιακό.
Έπρεπε να υπάρξει και συνέχεια.
Ένα φαινόμενο Dirac δεν επαρκούσε.
Και γι’ αυτό ήταν απαραίτητο
το φαινόμενο Heaviside
για να υπάρξει όχι μόνο αλλαγή φάσης
αλλά και κύκλου
αφού μόνο έτσι λειτουργούσε η πολυκυκλικότητα.
Αυτό είχε δει από την αρχή.
Ό,τι κατακτάς γρήγορα, ξεχνιέται γρήγορα.
Αν είναι άθλος όμως, τότε
ενσωματώνεται στη μνήμη
κι αυτή ήταν η ουσία του έργου.
Μόνο αυτό είχε σημασία
για την ιστορία της Ανθρωπότητας.
Και δεν είχε σημασία το πρόβλημα,
έπρεπε να μείνει η λύση
και γι’ αυτό η υψηλή νοημοσύνη
ήταν απαραίτητη
στη σπάνια επίλυση
ενός άλυτου προβλήματος
που οι περισσότεροι
θεωρούσαν μη επιλύσιμο.