82399 - Στα βάθη του δημοψηφίσματος

Ν. Λυγερός

Το θέμα δεν ήταν μόνο η αποδοχή ή η απόρριψη.
Έπρεπε να υπάρχει κατανόηση του σκεπτικού
για να παρθεί μία απόφαση
που θα επηρέαζε και το Σύνταγμα.
Γι’ αυτό έπρεπε να ξεπεραστούν
και τα πολιτικάντικα προβλήματα
διότι ήταν ψεύτικες αντιπαραθέσεις
που είχαν δημιουργηθεί
γιατί κανείς δεν μελετούσε
πραγματικά το κείμενο
για να εξετάσει τη δομή του.
Επιπλέον οι ασφαλιστικές δικλείδες
ήταν κατανοητές μόνο μετά από μελέτη.
Δεν επαρκούσαν οι αναφορές
χωρίς το ίδιο το κείμενο.
Το είχε ζήσει και σε άλλες χώρες
αλλά και σε άλλες περιπτώσεις.
Μόνο που τώρα ήταν
και στο άλλο ημισφαίριο
όπου υπήρχε μία βαθιά κινητικότητα
σε γεωπολιτικό επίπεδο
και δεν έπρεπε από λάθος
να θυσιαστούν αθώοι
και χωρίς λόγο
ενώ είχαν ήδη
ένα πολύ δύσκολο ιστορικό
που ακόμα δεν είχαν ξεπεράσει.
Έτσι όταν άρχισε τη μελέτη
αντιλήφθηκε το μέγεθος του κενού
που θα έπρεπε να ξεπεραστεί
για να γίνει το πρέπον
χωρίς να υπάρχουν
άδικες παρεμβολές.