82403 - Τα ίχνη του περελθόντος

Ν. Λυγερός

Ήταν μια αποκάλυψη
πόσο τα ίχνη του παρελθόντος
είχαν επηρεάσει τις καταστάσεις.
Ακόμα και χωρίς πρόσβαση στην πηγή
είχαν επηρεάσει
και δημιουργήσει ένα πλαίσιο ερμηνείας
που δεν το είχε υποψιαστεί.
Διότι μπορούσε να φανταστεί
την ανακάλυψη
και την αλλαγή φάσης
που είχε δημιουργήσει.
Αλλά πώς να διανοηθεί
ότι θα είχαν προκαλέσει συζητήσεις
για τις δυνατότητες που υποδήλωναν
και τις εκτιμήσεις που είχαν βρεθεί
αλλά και για τις παροτρύνσεις
για την αξιοποίηση
με κάθε τρόπο της πηγής.
Δεν ήταν μόνο η εύρεση
που είχε σημασία
αλλά και η διάδοση.
Κι αυτή είχε γίνει
για να πλάσει το τετράμορφο
χωρίς να έχει υπολογιστεί αρχικά.
Ήταν η αρχή ενός
πολλαπλού δεσμού ουσίας
που λειτουργούσε από μόνος του
χάρη στα ίχνη του έργου
που είχαν πλάσει και το ον
που περίμεναν
για να επιβεβαιωθούν
και να δικαιωθούν.
Και το θαύμα είχε γίνει.