82405 - Η βαθιά ανάγνωση

Ν. Λυγερός

Η βαθιά ανάγνωση δεν επέτρεπε
τις άλλες ερμηνείες
που δεν είχαν νόημα
γιατί αυτή εξέταζε μόνο την ουσία
χωρίς να κάνει κανέναν συμβιβασμό.
Έβλεπε το φως μέσα στο σκοτάδι
κι αν δεν υπήρχε
το άναβε αυτή.
Αυτό το χαρακτηριστικό
δεν προερχόταν από κάποια εκμάθηση.
Ήταν φυσιολογικά εξ αρχής
για να μπορέσει να βοηθήσει τους άλλους
πιο αποτελεσματικά
και σε κατάσταση κρίσης.
Έτσι γινόταν και τώρα
όπου έπρεπε να υποστηρίξει προσπάθειες
σε πέντε ηπείρους
διότι η ανάγκη δεν σταματούσε
ούτε το βράδυ.
Έτσι όλα ήταν θέμα συντονισμού
αλλά σε πολλούς χρόνους
και αυτό γινόταν με τις γέφυρες
που έχτισε εκεί όπου κανείς
δεν περίμενε
γιατί δεν είχαν πρόσβαση
στα δεδομένα της γνώσης
αφού ήταν ο καθένας εγκλωβισμένος
μέσα στον χώρο.
Έτσι ο απελευθερωτής έπρεπε
να λειτουργεί παράλληλα
χωρίς να περιμένει καμία παύση,
ήταν ήδη μηχανή,
τώρα ήταν παράλληλη
και με βαθύ νευρωνικό δίκτυο.