82420 - Η ανθρώπινη αντεπίθεση

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν όλα θέμα άμυνας.
Το έλεγε κι η πολιορκητική.
Το κέντρο κρατά άμυνα
αλλά πρέπει να υπάρχει κι η ανθρώπινη αντεπίθεση
διότι ήταν η καλύτερη των επιθέσεων.
Κι αυτό το ήξεραν
και τα αυταρχικά συστήματα
γι’ αυτό κάθε φορά η επίθεσή τους ήταν σφοδρή
για να μην την αντέξει καμία άμυνα.
Όμως η ιστορία είχε αποδείξει
ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα
κι αυτή έπρεπε να αξιοποιηθεί
ενάντια στην εισβολή της βαρβαρότητας
για ν’ αποφευχθεί η σταθεροποίηση,
η σταθεροποίηση της στρατηγικής της κατοχής.
Ακόμα και η Σάγκα το έδειχνε.
Αλλά το είχε αναγνωρίσει
σε πολλές περιπτώσεις ανά τον κόσμο.
Δεν έπρεπε ν’ αφήσει η Ανθρωπότητα
να κάνει η βαρβαρότητα προγεφύρωμα.
Ήταν σημαντικό αυτό το στάδιο
για να σωθούν οι περισσότεροι.
Ήταν το ανάλογο που γινόταν
και με τα δημοψηφίσματα
και γι’ αυτό έδινε
τόσο μεγάλη σημασία
όχι στη διεξαγωγή τους
αλλά στην προετοιμασία τους
για να μην υπάρχουν στη συνέχεια
πληγές του παρελθόντος
που έπρεπε να επουλωθούν
αλλά πάντα με τεράστιες υπερβάσεις
για όλους τους Δίκαιους.