82433 - Κρυφός διάλογος

Ν. Λυγερός

Μέσα σε αυτό το δίκτυο ανθρωπιάς
υπήρχε κι ο κρυφός διάλογος
που υποστήριζε τις πράξεις
με τον πιο έντονο τρόπο
που ξεπερνούσε κάθε προσδοκία.
Διότι ήταν η απόδειξη
ότι μπορούσαν να είναι μαζί
ανεξάρτητα από την απόσταση.
Ήταν μία μορφή συνεννόησης
που δεν είχαν εξερευνήσει
σε αυτόν τον βαθμό
πριν τον αποκλεισμό
και τον εγκλεισμό.
Το υλικό είχε εμπλουτιστεί
δεν ήταν μόνο εικόνα και μουσική,
αλλά κι άμεσος λόγος
που προκαλούσε διάλογο
αφού άλλαζε τη διάθεση
και δημιουργούσε
μία ατμόσφαιρα
τόσο ισχυρή
που γινόταν κοινή τομή
μόνο λόγω της απόστασης
για να πλάσουν μαζί
τον κρυφό διάλογο
που άγγιζε βαθιά
όχι μόνο τα σώματα
αλλά και τις ψυχές
αφού ζούσαν με το είναι του
κάθε στιγμή
διότι ένιωθαν πόσο πολύτιμη ήταν
για την ουσία αρμονίας.