82443 - Ψυχοπολεμική φάση

Ν. Λυγερός

Οι βαρβαρότητες που προσπαθούσαν να τα βρουν
με τρόπο τεχνητό, δεν του προκαλούσαν
κανέναν φόβο.
Έβλεπε ότι ήταν θέμα εσωτερικής κατανάλωσης
κι ότι δεν είχαν την ίδια αναζήτηση.
Φαινόταν ότι η μια δεν τα έβγαζε πέρα
κι ότι η άλλη ανυπομονούσε.
Η μία δεν είχε τελειώσει την αποστολή της
κι η άλλη δεν μπορούσε να αρχίσει τη δική της.
Και τώρα προσπαθούσαν
με άλλο ένα τέχνασμα
να προβάλουν μια κοινή εικόνα που δεν είχε
κανένα ιστορικό υπόβαθρο.
Το μόνο που ήταν αλήθεια
ήταν ότι η πρώτη ήταν
όλο και πιο εξαρτημένη από τη δεύτερη.
Αλλά η μεγάλη Συμμαχία δεν άλλαζε
και δεν επηρεαζόταν από τέτοιες κινήσεις
που δεν ανήκαν στην υψηλή στρατηγική
όσο και να το ήθελαν οι βαρβαρότητες.
Η ψυχοπολεμική φάση ήταν ενεργή
κι όλο και πιο έντονη
γιατί κανείς δεν μπορούσε πια
να αποκρύψει τα δεδομένα
που είχαν δημιουργηθεί
λόγω της κρίσης που είχε προκαλέσει
η εισβολή και η επόμενη
που περίμενε να υπάρξει
ανάλογα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης.
Οι δυο βαρβαρότητες ήταν σε αναμμένα κάρβουνα
διότι έβλεπαν ότι δεν πρωτοστατούσαν
στο παγκόσμιο γίγνεσθαι
και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο
να αλλάξουν την κατάσταση.