82466 - Η χιλιόχρονη σκέψη

Ν. Λυγερός

Ακόμα και για τους δικούς του
ήταν απίστευτη
η χιλιόχρονη σκέψη του.
Ενώ έβλεπαν αντικειμενικά
ότι επρόκειτο για τέρας
με κάθε τρόπο που μπορούσαν να φανταστούν
συνέχιζαν να τον εξετάζουν
με τη δική τους αντίληψη
που δεν μπορούσε ν’ αποφύγει τη μιζέρια.
Προσπαθούσαν να του εφαρμόσουν
τα δικά τους σχήματα
για να είναι πιο ανθρώπινος
χωρίς να αντιλαμβάνονται
ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθος.
Δεν μπορούσαν να δουν το ιστορικό
και το γενεαλογικό του δέντρο,
ήταν απλώς μια άγνωστη παράμετρος.
Επί του πρακτέου
δεν έβλεπαν την ουσία του
διότι μέσα τους δεν είχαν
την πηγαία αγάπη
που ξεπερνούσε
όλα αυτά τα εμπόδια.
Ήταν ακόμα στο πλαίσιο της σύγκρισης
ενώ ήξεραν ότι τα δεδομένα
ήταν απλώς ασύγκριτα.
Δεν έβλεπαν τη μεγάλη εικόνα
του είναι του
γιατί δεν μπορούσαν να συλλάβουν
το μέγεθος του έργου.
Αλλά δεν πείραζε
γιατί άντεχε τα πάντα
για να σωθούν
αφού ήταν απελευθερωτής.