82468 - Το τερατούργημα

Ν. Λυγερός

Ήταν από την αρχή φτιαγμένος
ν’ αντιμετωπίσει τη βαρβαρότητα
και γι’ αυτό ήταν ένα τερατούργημα.
Είχε ανάγκη από όλες αυτές τις ιδιότητες
ακόμα κι αν δεν ήταν φυσιολογικό
να τις αντέχει ένας μόνο.
Δεν το είχε επιλέξει
αλλά είχε επιλέξει
να τις αξιοποιήσει όλες
στον ψυχοπόλεμο
ακόμα κι αν οι δικοί του
δεν καταλάβαιναν όλες τις πράξεις του.
Γι’ αυτό κρατούσε δίπλα του
μόνο όσους άντεχαν τον αγώνα
κι άφηνε ήσυχους αυτούς
που έδιναν περισσότερη σημασία
σε αυτό που έκαναν
και σε αυτό που ήταν
γιατί δεν είχαν πρόσβαση
στην αναγκαία κενότητα,
δεν μπορούσαν να ξεφύγουν
από την ύπαρξή τους
κι η αλλαγή του κύκλου
δεν ήταν εφικτή.
Έτσι τους προστάτευε
χωρίς όμως να έχει
καμία απαίτηση
για να είναι χαρούμενοι
ακόμα κι αν δεν μπορούσαν να προσφέρουν
κάτι παραπάνω
από την ύπαρξή τους
λόγω έλλειψης ζωής.
Ήταν οι αθώοι του.