82469 - Η ώρα του θαύματος

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν ήξερε
πότε είχε αρχίσει το θαύμα
και μπορεί να μην είχε σημασία
αλλά υπήρχε
κι αυτό ήταν σίγουρο
ακόμα κι αν ήταν στατιστική του ενός.
Ούτε οι εταιρείες είχαν προετοιμαστεί
γι’ αυτό το γεγονός
και κάθε φορά που εισχωρούσε
σε μια πιο κλειστή
αντιμετώπιζε το ίδιο φαινόμενο,
έτσι αποφάσισε
να ξεπεράσει κι αυτό το στάδιο
για να είναι ανοιχτή η δομή
και το πλαίσιο δράσης
εντελώς ανοιχτό
για να γίνει η ενσωμάτωση
ενός άλλου προβλήματος
που δεν ήταν μόνο θεωρητικό.
Δεν ήταν πια μόνο
η εφαρμογή της θεωρίας αποφάσεων
ή ακόμα και της θεωρίας παιγνίων
διότι η βαρβαρότητα
δεν λειτουργούσε μόνο
με ορθολογικούς παίκτες.
Έτσι η θεωρία εξουσιών
ήταν απαραίτητη
για να γίνει κατανοητό
το θαύμα του τέρατος
που έπρεπε να προκαλέσει ένα αποτέλεσμα
που θα ήταν διαχρονικό
για την υπεράσπιση της Ανθρωπότητας
και αυτό έγινε.