82500 - Με το θάρρος

Ν. Λυγερός

Με το θάρρος
της Ανθρωπότητας
ξεπερνάς
όλα τα εμπόδια
της κοινωνίας
γιατί ξέρεις
ότι είναι αναγκαίο
όταν θέλεις
να προστατέψεις
τους αθώους
και να είσαι
της δικαίωσης
επειδή συχνά
η δικαιοσύνη
δεν προλαβαίνει
να τους σώσει
λόγω θεσμικών
καθυστερήσεων.