82503 - Τα αντικείμενα

Ν. Λυγερός

Τα αντικείμενα
εντός του κάστρου
αποκτούσαν
μια άλλη σημασία
γιατί το καθένα
είχε μέσα του
ένα κομμάτι
ιστορίας
και γι’ αυτό
είχε επιλεχθεί
για να ανήκει
σε αυτόν
τον κόσμο
τον εσωτερικό
που έβλεπε
τον εξωτερικό
με τόση
αγάπη.