82506 - Οι πινακίδες

Ν. Λυγερός

 

Οι πινακίδες
κάθε μορφής
ήταν μοντέλα
που είχε πλάσει
για να μελετήσει
τη μυκηναϊκή γραφή
επί του πρακτέου
και να δει
τις δυσκολίες
την ώρα
της χάραξης
και πόσο
αυτό επηρέαζε
τα συλλαβογράμματα
και την εξέλιξη
του σχήματός τους
για να ξέρει
πώς είχε
παραμείνει
μέσα στους αιώνες.