82512 - Με τα κάστρα

Ν. Λυγερός

Με τα κάστρα
που είδαμε
αντιλαμβάνεσαι
ότι δεν είναι πια
μία ουτοπία
αλλά ένα όραμα
αυτό που επιλέξαμε
για τη συνέχεια
του έργου
χωρίς βιασύνη
και πάντα
με άνεση
αφού ξέραμε
ότι θα λειτουργήσει
καταλυτικά
για να υπάρχει
ένας στόχος
που θα είναι
κλειδωμένος.