82522 - Η ευρωπαϊκή διάσταση

Ν. Λυγερός

Η ευρωπαϊκή διάσταση
του έργου
του Καραθεοδωρή
ήταν δεδομένη
από την αρχή
αλλά σιγά σιγά
απέκτησε
και μια παγκόσμια
εμβέλεια
χάρη στη συμβολή του
στα Μαθηματικά.
Έτσι είναι
απίστευτο
που έγινε γνωστός
μόνο πολύ πιο μετά
στην Ελλάδα
μέσω των δράσεων
του Σάκη Λιπορδέζη
αλλά αληθινό.