82523 - Στη Γερμανία

Ν. Λυγερός

 

Στη Γερμανία
αναγνωρίστηκε
το έργο του Καραθεοδωρή
διότι από την αρχή
είχε επιλέξει
να βρίσκεται
ανάμεσα
στους Δασκάλους
των Μαθηματικών
για να παράγει
το έργο της συνέχειας
αφήνοντας
πίσω του
όλη τη μιζέρια
μιας πορείας
που δεν θα ήταν
δώρο
για την ιστορία
της Ανθρωπότητας.