82525 - Το Έθνος

Ν. Λυγερός

Το Έθνος
ξαναζεί
χάρη
στο έργο
της επανάστασης
που απελευθέρωσε
τον λαό
που ποτέ
δεν είχε
ζήσει
την ελευθερία
για να ξέρει
πώς να ζητήσει
αυτήν
την ανάγκη
που είναι
τόσο θεμελιακή
για την ιστορία
της Ανθρωπότητας.