82537 - Η παραγωγή του έργου

Ν. Λυγερός

Η παραγωγή του έργου
στο κάστρο
είναι συνεχόμενη
αφού υποστηρίζει
την εξέλιξη
του κόσμου
αλλά δημιουργεί
και νέα δεδομένα
για τη συνέχεια
μέσω της μνήμης
μέλλοντος
που ποτέ
δεν ξεχνά
να υπερστηρίζει
τη χρονογέφυρα
για να λειτουργεί
το βαθύ δίκτυο
της Ανθρωπότητας
κι εντός λήθης.