82542 - Δεν αρκεί να είσαι

Ν. Λυγερός

Δεν αρκεί να είσαι
κάτοικος
ούτε ιδιοκτήτης
για να καταλάβεις
την ιστορία της
και να ζήσεις
το μέλλον της
πρέπει
να μελετήσεις
τα ίχνη της
και ν’ ασχοληθείς
με την ουσία της
για να συμμετάσχεις
ενεργά
στην εξέλιξή της
όταν θα ζήσει
ιστορικές
στιγμές
για να γίνουν
γεγονότα.