82545 - Η πρώην Σοβιετική Ένωση

Ν. Λυγερός

Η πρώην Σοβιετική Ένωση
θέλει να ξαναζήσει
αυτό που ονομάζει
το ένδοξο παρελθόν
αλλά επί της ουσίας
θα ξαναϋποστεί
την  ένδοξη ήττα της
απέναντι
στη Συμμαχία
των Δημοκρατιών
για να μπει
ξανά
στη θέση της
πριν προλάβει
να φανεί
ένας άλλος
κόκκινος ήλιος
ακόμα πιο βάρβαρος
επειδή
δεν είχε χάσει
από το 1949.