82547 - Το μέλλον της Ελλάδας

Ν. Λυγερός

Το μέλλον της Ελλάδας
συσχετίζεται
με τη θάλασσα
κι όχι βέβαια
με τα Βαλκάνια
αφού είναι αυτή
που αποτελεί
την αιχμή
του δόρατος
για την Ευρώπη
που βρίσκεται
στην νοτιοανατολική
Μεσόγειο
έτσι
εξαρτάται
μόνο από αυτή
ο ρόλος
που θα παίξει
σαν υπερδομή.