82552 - Είναι η καρδιά

Ν. Λυγερός

Είναι η καρδιά
του Μουσείου
Καραθεοδωρή
το πνεύμα
του Σάκη
έτσι ακόμα
και τώρα
τον βλέπαμε
σε κάθε αίθουσα
να εξηγεί
τα πάντα
στους πάντες
επειδή
ήθελε να μοιραστεί
την αγάπη του
για το γένος
που αποτελεί
θησαυρό
για την Ελλάδα.