82556 - Τα εκθέματα

Ν. Λυγερός

Τα εκθέματα
του Μουσείου
Καραθεοδωρή
είναι κτήμα
του Σάκη
που πάλεψε
για να φέρει
το πολύτιμο
υλικό
και το ίχνος
του πνεύματος
του Καραθεοδωρή
για να ζήσει
η συνέχεια
που ξεπερνά
τα όρια
για να βρει
και το δώρο
του Χρόνου.