82561 - Οι ξεναγοί του Μουσείου

Ν. Λυγερός

Οι ξεναγοί του Μουσείου
είναι άνθρωποι
που σιγά σιγά
όχι μόνο
αγαπούν
το έργο
των Καραθεοδωρή
αλλά μαθαίνουν
να το υποστηρίζουν
έμπρακτα
χάρη στις εξηγήσεις
που δίνουν
στο κοινό
που ενδιαφέρεται
να μάθει
για αυτές
τις σημαντικές
προσωπικότητες.