82568 - Κάθε έκθεμα

Ν. Λυγερός

Κάθε έκθεμα
είναι μία καταγραφή
της γνώσης
αφού σώζει
από τη λήθη
τη μνήμη
του παρελθόντος
για να γίνει
ύλη για το μέλλον.
Έτσι ξέρουμε
πόσο
πολύτιμα
είναι
για τη συνέχεια
της ιστορίας
και πέραν
των ορίων
της κάθε
κοινωνίας.